Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans
bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien
van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan
deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen
daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te
worden verzocht.
Nadere informatie
Wij behouden ons alle rechten voor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Even invullen * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.